rss

ลูกหนี้ขอดูประวัติการชำระเงิน และขอรายงานข้อมูลเครดิตรบูโรของตนเองได้ง่ายๆด้วยตนเอง

โฆษณาโดย Google

ลูกหนี้ขอดูประวัติการชำระเงิน และขอรายงานข้อมูลเครดิตรบูโรของตนเองได้ง่ายๆด้วยตนเอง

สามารถไปขอเอกสารประวัติการชำระหนี้ของตนเอง (ขอดูของคนอื่นไม่ได้) ได้หลายวิธีที่

  1. ธ.อาคารสงเคราะห์ สนญ.ตึก 2 ชั้น 2
  2. รถไฟฟ้า BTS สถานีศาลาแดง

ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีก็ได้แล้ว โดยเอกสารประกอบมีแค่บัตรประชาชนของตนเอง ใบเดียว

  1. ที่ ธ.กรุงไทย,นครหลวงไทย
  2. ที่ ATM ธ.กรุงไทย, ATM ไทยพาณิชย์  เข้าเมนู อื่นๆ แล้วหาเรื่อง ตรวจข้อมูล เครดิตบูโร  เอกสารจะส่งไปที่บ้าน ภายในประมาณ 7 วัน

ข้อมูลจาก คุณสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด รายการ 96.5 วันที่ 26 เม.ย.54

โฆษณาโดย Google
Loading Facebook Comments ...