rss

การนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง (จะได้ไม่เสียสุขภาพนะ)

การนั่งที่ไม่ถูกต้อง

การนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง

วิธีการนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง

ิวิธีการนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง

1.หน้าตรง หรือก้มลงมองจอเล็กน้อย ไม่เกิน 20องศา ตาห่างจากคอมประมาณ 45-60 ซม.

2.ไหล่ปล่อยวางสบาย ไม่ได้ยกขึ้น

3.ที่หลังแนบกับพนักพิงหลังตรง ก้นนั่งให้ลึก

4. ขาดท่อนบนกับท่อนล่างประมาณ 90 องศา

5. แขนท่อนบนกับข้อศอกประมาณ 90 องศา

6. ขาถึงพื้นแนบสนิท ไม่เขย่ง

7. อย่างน้อย 1 ชม.ต้องลุกขึ้นมายืดเส้นยึดสายบ้าง และพักสายตาด้วย

Loading Facebook Comments ...