rss

นโยบายรถคันแรก สำหรับรถยนต์กระบะdouble cab รายละเอียดเอกสารและภาษี

โฆษณาโดย Google

รถกระบะดับเบิ้ลแคบรุ่นไหนยี่ห้ออะไรบ้างที่จะได้รับคืนภาษีรถคันแรก และได้รับเงินคืนคันละเท่าไหร่?

สามารถสอบถามรายละเอียดยี่ห้อ , รุ่น และราคาที่จำหน่ายในปัจจุบันได้จากผู้แทนจำหน่าย เบื้องต้น ณ วันที่15 กันยายน 2554

ที่ยี่ห้อรุ่นรหัสรุ่นขนาด(ซีซี)เงินคืนโดยประมาณ (บาท)
1ISUZUD-MAXTFR85HDQ8H(100-M) Lot No. 2G 600299979,000
2ISUZUD-MAXTFR85HDQ8H(100-M) Lot No. LE 600299984,000
3ISUZUD-MAXTFR85HDQ8H(100-M) Lot No. R2 001299985,000
4ISUZUD-MAXTFR85HDQ8H(100-M) Lot No. R2 008299985,000
5ISUZUD-MAXTFR85HDQ8H(100-M) Lot No. UB 029299979,000
6ISUZUD-MAXTFR85HDQ8H(100-M) Lot No. UB 031299979,000
7ISUZUD-MAXTFR85HDQ8H(100-M) Lot No. UD 051299984,000
8ISUZUD-MAXTFR85HDQ8H(100-M) Lot No. UD 058299984,000
9ISUZUD-MAXTFR85HDQ8H(100-M) Lot No.R2 011299984,000
10ISUZUD-MAXTFR85HDQ8H(100-P) Lot No. 2G 600299980,000
11ISUZUD-MAXTFR85HDQ8H(100-P) Lot No. LE 600299984,000
12ISUZUD-MAXTFR85HDQ8H(100-P) Lot No. R2 001299986,000
13ISUZUD-MAXTFR85HDQ8H(100-P) Lot No. R2 008299985,000
14ISUZUD-MAXTFR85HDQ8H(100-P) Lot No. UB 029299980,000
15ISUZUD-MAXTFR85HDQ8H(100-P) Lot No. UB 031299980,000
16ISUZUD-MAXTFR85HDQ8H(100-P) Lot No. UD 051299984,000
17ISUZUD-MAXTFR85HDQ8H(100-P) Lot No. UD 058299984,000
18ISUZUD-MAXTFR85HDQ8H(100-P) Lot No.R2 011299985,000
19ISUZUD-MAXTFR85HDQ8H(110-M) Lot No. DRK 001299979,000
20ISUZUD-MAXTFR85HDQ8H(110-M) Lot No. DRL 001299985,000
21ISUZUD-MAXTFR85HDQ8H(110-M) Lot No. DSK 600299979,000
22ISUZUD-MAXTFR85HDQ8H(110-M) Lot No. DSL 600299985,000
23ISUZUD-MAXTFR85HDQ8H(110-M) Lot No. DXB 001299987,000
24ISUZUD-MAXTFR85HDQ8H(110-M) Lot No. DYB 600299987,000
25ISUZUD-MAXTFR85HDQ8H(110-P) Lot No. DRK 001299980,000
26ISUZUD-MAXTFR85HDQ8H(110-P) Lot No. DRL 001299985,000
27ISUZUD-MAXTFR85HDQ8H(110-P) Lot No. DSK 600299980,000
28ISUZUD-MAXTFR85HDQ8H(110-P) Lot No. DSL 600299985,000
29ISUZUD-MAXTFR85HDQ8H(110-P) Lot No. DXB 001299988,000
30ISUZUD-MAXTFR85HDQ8H(110-P) Lot No. DYB 600299987,000
31ISUZUD-MAXTFR85HDR8J(100-M) Lot No. T3 600299989,000
32ISUZUD-MAXTFR85HDR8J(100-M) Lot No. UG 081299990,000
33ISUZUD-MAXTFR85HDR8J(100-M) Lot No. UG 082299989,000
34ISUZUD-MAXTFR85HDR8J(100-P) Lot No. KN 001299992,000
35ISUZUD-MAXTFR85HDR8J(100-P) Lot No. T3 600299990,000
36ISUZUD-MAXTFR85HDR8J(100-P) Lot No. UG 081299990,000
37ISUZUD-MAXTFR85HDR8J(100-P) Lot No. UG 082299990,000
38ISUZUD-MAXTFR85HDR8J(110-M) Lot No. DRN 001299990,000
39ISUZUD-MAXTFR85HDR8J(110-M) Lot No. DRN 002299990,000
40ISUZUD-MAXTFR85HDR8J(110-M) Lot No. DSN 600299990,000
41ISUZUD-MAXTFR85HDR8J(110-M) Lot No. DXC 001299991,000
42ISUZUD-MAXTFR85HDR8J(110-M) Lot No. DYC 600299991,000
43ISUZUD-MAXTFR85HDR8J(110-P) Lot No. DRN 001299991,000
44ISUZUD-MAXTFR85HDR8J(110-P) Lot No. DRN 002299991,000
45ISUZUD-MAXTFR85HDR8J(110-P) Lot No. DRP 001299992,000
46ISUZUD-MAXTFR85HDR8J(110-P) Lot No. DSN 600299991,000
47ISUZUD-MAXTFR85HDR8J(110-P) Lot No. DXC 001299992,000
48ISUZUD-MAXTFR85HDR8J(110-P) Lot No. DYC 600299992,000
49ISUZUD-MAXTFR86HDM4G(100-M) Lot No. N6 012259966,000
50ISUZUD-MAXTFR86HDM4G(100-M) Lot No. ND 600259966,000
51ISUZUD-MAXTFR86HDM4G(100-S) Lot No. N6 012259965,000
52ISUZUD-MAXTFR86HDM4G(100-S) Lot No. ND 600259965,000
53ISUZUD-MAXTFR86HDM4G(110-M) Lot No. DRB 001249966,000
54ISUZUD-MAXTFR86HDM4G(110-M) Lot No. DSB 600249966,000
55ISUZUD-MAXTFR86HDM4G(110-S) Lot No. DRB 001249965,000
56ISUZUD-MAXTFR86HDM4G(110-S) Lot No. DSB 600249965,000
57ISUZUD-MAXTFR86HDM5H(100-M) Lot No. NT 023259972,000
58ISUZUD-MAXTFR86HDM5H(100-M) Lot No. NT 024259972,000
59ISUZUD-MAXTFR86HDM5H(100-M) Lot No. NX 600259972,000
60ISUZUD-MAXTFR86HDM5H(100-P) Lot No. NT 023259972,000
61ISUZUD-MAXTFR86HDM5H(100-P) Lot No. NT 024259972,000
62ISUZUD-MAXTFR86HDM5H(100-P) Lot No. NX 600259972,000
63ISUZUD-MAXTFR86HDM5H(110-M) Lot No. DRD 001249972,000
64ISUZUD-MAXTFR86HDM5H(110-M) Lot No. DSD 600249972,000
65ISUZUD-MAXTFR86HDM5H(110-P) Lot No. DRD 001249973,000
66ISUZUD-MAXTFR86HDM5H(110-P) Lot No. DSD 600249973,000
67ISUZUD-MAXTFR86HDM8H(100-M) Lot No. QC 001249980,000
68ISUZUD-MAXTFR86HDM8H(100-M) Lot No. QC 019259980,000
69ISUZUD-MAXTFR86HDM8H(100-M) Lot No. QG 606259974,000
70ISUZUD-MAXTFR86HDM8H(100-M) Lot No. QG 607259974,000
71ISUZUD-MAXTFR86HDM8H(100-M) Lot No. QQ 225259974,000
72ISUZUD-MAXTFR86HDM8H(100-M) Lot No. QQ 249259974,000
73ISUZUD-MAXTFR86HDM8H(100-M) Lot No. QV 600259979,000
74ISUZUD-MAXTFR86HDM8H(100-M) Lot No. QY 153259979,000
75ISUZUD-MAXTFR86HDM8H(100-M) Lot No. QY 168259979,000
76ISUZUD-MAXTFR86HDM8H(100-M) Lot No.QC 026259980,000
77ISUZUD-MAXTFR86HDM8H(100-P) Lot No. GO 001249982,000
78ISUZUD-MAXTFR86HDM8H(100-P) Lot No. QC 001249981,000
79ISUZUD-MAXTFR86HDM8H(100-P) Lot No. QC 019259981,000
80ISUZUD-MAXTFR86HDM8H(100-P) Lot No. QG 606259975,000
81ISUZUD-MAXTFR86HDM8H(100-P) Lot No. QG 607259975,000
82ISUZUD-MAXTFR86HDM8H(100-P) Lot No. QQ 225259975,000
83ISUZUD-MAXTFR86HDM8H(100-P) Lot No. QQ 249259975,000
84ISUZUD-MAXTFR86HDM8H(100-P) Lot No. QV 600259980,000
85ISUZUD-MAXTFR86HDM8H(100-P) Lot No. QY 153259980,000
86ISUZUD-MAXTFR86HDM8H(100-P) Lot No. QY 168259980,000
87ISUZUD-MAXTFR86HDM8H(100-P) Lot No.QC 026259981,000
88ISUZUD-MAXTFR86HDM8H(110-M) Lot No. DRF 001249975,000
89ISUZUD-MAXTFR86HDM8H(110-M) Lot No. DRH 001249980,000
90ISUZUD-MAXTFR86HDM8H(110-M) Lot No. DSF 607249975,000
91ISUZUD-MAXTFR86HDM8H(110-M) Lot No. DSH 600249979,000
92ISUZUD-MAXTFR86HDM8H(110-M) Lot No. DSH 601249980,000
93ISUZUD-MAXTFR86HDM8H(110-M) Lot No. DXA 001249983,000
94ISUZUD-MAXTFR86HDM8H(110-M) Lot No. DYA 600249982,000
95ISUZUD-MAXTFR86HDM8H(110-P) Lot No. DRF 001249976,000
96ISUZUD-MAXTFR86HDM8H(110-P) Lot No. DRH 001249981,000
97ISUZUD-MAXTFR86HDM8H(110-P) Lot No. DRJ 001249984,000
98ISUZUD-MAXTFR86HDM8H(110-P) Lot No. DSF 607249976,000
99ISUZUD-MAXTFR86HDM8H(110-P) Lot No. DSH 600249980,000
100ISUZUD-MAXTFR86HDM8H(110-P) Lot No. DSH 601249981,000
101ISUZUD-MAXTFR86HDM8H(110-P) Lot No. DXA 001249983,000
102ISUZUD-MAXTFR86HDM8H(110-P) Lot No. DYA 600249983,000
103ISUZUD-MAXTFR86JCMN3(120-M) Lot No. A06L001249970,000
104ISUZUD-MAXTFR86JCMN3(120-M) Lot No. ERBL001249970,000
105ISUZUD-MAXTFR86JCMN3(120-P) Lot No. ERBL001249971,000
106ISUZUD-MAXTFR86JCRH6(120-M) Lot No. A07L001249994,000
107ISUZUD-MAXTFR86JCRH6(120-M) Lot No. ERLL001249994,000
108ISUZUD-MAXTFR86JCRH6(120-P) Lot No. ERLL001249994,000
109TOYOTAHILUX VIGOD CAB 3.0G A/T 4WD METALLIC2,98299,000
110TOYOTAHILUX VIGOD CAB 3.0G A/T 4WD2,98298,000
111TOYOTAHILUX VIGOD CAB 3.0G 4WD METALLIC2,98094,000
112TOYOTAHILUX VIGOD CAB 3.0G 4WD2,98293,000
113TOYOTAHILUX VIGOD CAB 2.5E VN TURBO 4WD METALLIC2,49481,000
114TOYOTAHILUX VIGOD CAB 2.5E VN TURBO 4WD2,49481,000
115TOYOTAHILUX VIGOD CAB 3.0G A/T (PRE-RUNNER) METALLIC2,98289,000
116TOYOTAHILUX VIGOD CAB 3.0G A/T (PRE-RUNNER)2,98289,000
117TOYOTAHILUX VIGOD CAB 3.0G (PRE-RUNNER) METALLIC2,98285,000
118TOYOTAHILUX VIGOD CAB 3.0G (PRE-RUNNER)2,98285,000
119TOYOTAHILUX VIGOD CAB 2.5E VN TURBO (PRE-RUNNER) METALLIC2,49478,000
120TOYOTAHILUX VIGOD CAB 2.5E VN TURBO (PRE-RUNNER)2,49478,000
121TOYOTAHILUX VIGOD CAB 2.5E (PRE-RUNNER) METALLIC2,49475,000
122TOYOTAHILUX VIGOD CAB 2.5E (PRE-RUNNER)2,49474,000
123TOYOTAHILUX VIGOD CAB 3.0G A/T METALLIC2,98284,000
124TOYOTAHILUX VIGOD CAB 3.0G A/T2,98283,000
125TOYOTAHILUX VIGOD CAB 2.5G VN TURBO METALLIC2,98276,000
126TOYOTAHILUX VIGOD CAB 2.5G VN TURBO2,49475,000
127TOYOTAHILUX VIGOD CAB 2.7E BENZINE METALLIC2,69471,000
128TOYOTAHILUX VIGOD CAB 2.7E BENZINE2,69471,000
129TOYOTAHILUX VIGOD CAB 2.5E VN TURBO METALLIC2,49472,000
130TOYOTAHILUX VIGOD CAB 2.5E VN TURBO2,49471,000
131TOYOTAHILUX VIGOD CAB 2.5J METALLIC2,49463,000
132TOYOTAHILUX VIGOD CAB 2.5J2,49462,000
133MITSUBISHITRITONDOUBLE CAB 2WD รุ่น KA4TNJNUZRU 2011 OPTION:D022,50057,000
134MITSUBISHITRITONDOUBLE CAB 4WD รุ่น KB4TGJNHZRU 2011 OPTION:0002,50072,000
135MITSUBISHITRITONDOUBLE CAB 2WD รุ่น KA4TXJNHZRU 2011 OPTION:D042,50066,000
136MITSUBISHITRITONDOUBLE CAB 2WD รุ่น KA4TXJNHZRU 2011 OPTION:E042,50067,000
137MITSUBISHITRITONDOUBLE CAB 2WD รุ่น KA4TXJRHZPRU 2011 OPTION:D042,50076,000
138MITSUBISHITRITONDOUBLE CAB 2WD รุ่น KA4TXJRHZPRU 2011 OPTION:E042,50077,000
139MITSUBISHITRITONDOUBLE CAB 2WD รุ่น KB4TGJNXZPRU 2011 OPTION:0002,50079,000
140MITSUBISHITRITONDOUBLE CAB 4WD รุ่น KB4TGJYXZPRU 2011 OPTION:0002,50088,000
141MITSUBISHITRITONDOUBLE CAB 2WD รุ่น KA5TXJNHERU 2011 OPTION:D042,40057,000
142MITSUBISHITRITONDOUBLE CAB 4WD รุ่น KA4TXJNHZPRU 2011 OPTION :E042,50071,000
143MITSUBISHITRITONDOUBLE CAB 2WD รุ่น KA5TXJNHERU 2011 OPTION :E042,40059,000
144NISSANNAVARADouble Cab SE 6MT2,50066,000
145NISSANNAVARADouble Cab CALIBRE 6MT2,50071,000
146NISSANNAVARADouble Cab LE 6MT2,50072,000
147NISSANNAVARADouble Cab CALIBRE LE 5AT2,50079,000
148NISSANNAVARADouble Cab SE 6MT 4X42,50077,000
149NISSANNAVARADouble Cab SE 6MT2,50067,000
150NISSANNAVARADouble Cab LE 6MT (Fleet)*2,50073,000
151NISSANNAVARADouble Cab CALIBRE 6MT2,50072,000
152NISSANNAVARADouble Cab CALIBRE 6MT (Grey)2,50072,000
153NISSANNAVARADouble Cab CALIBRE LE 6MT2,50076,000
154NISSANNAVARADouble Cab CALIBRE LE 5AT2,50080,000
155NISSANNAVARADouble Cab CALIBRE LE 5AT (Grey)2,50082,000
156NISSANNAVARADouble Cab LE 6MT 4X42,50088,000
157NISSANNAVARADouble Cab LE 5AT 4X4 (Fleet)*2,50090,000
158NISSANNAVARADouble Cab LE 5AT 4X42,50092,000
159FORDRANGERDBL 2.5 XL UD2FRAA2,50056,000
160FORDRANGERDBL 2.5 XLS UD2FRAB2,50059,000
161FORDRANGERDBL HR 2.5 XLS UD2LRAA2,50061,000
162FORDRANGERDBL HR 2.5 XLT UD2LRAB2,50063,000
163FORDRANGERDBL HR 2.5 XLT MT Wildtrak UD2L9012,50064,000
164FORDRANGERDBL HR 2.5 XLT AT UD2NRAA2,50083,000
165FORDRANGERDBL HR 2.5 XLT AT Wildtrak UD2N9012,50083,000
166FORDRANGERDBL HR 2.5 XLT AT Wildtrak 18″ Wheel UH6A9012,50068,000
167FORDRANGERDBL 4X4 3.0 XLT UD2GRAA3,00070,000
168FORDRANGERDBL 4X4 3.0 XLT AT wildtrak UD2R9013,00078,000
169TATAXENONDouble Cab Premium Dicor Black (DC DLS black)2,17970,000
170TATAXENONDouble Cab Premium Dicor Blue (DC DLS blue)2,17970,000
171TATAXENONDouble Cab Premium Dicor Silver (DC DLS Silver)2,17970,000
172TATAXENONDouble Cab Premium Dicor White (DC DLS White)2,17969,000

รายละเอียด ข้อกำหนด เงื่อนไขต่างๆมีดังนี้

1.ผู้ซื้อต้องอายุ 21 ปีขึ้นไป

2.ผู้ซื้อจะต้องไม่เคยซื้อรถยนต์มาก่อน

3.ระยะเวลา จะต้องซื้อตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 – 31 ธันวาคม 2555

4.โดย ราคารถยนต์นั้นจะต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท

5.เครื่องยนต์สำหรับรถกระบะจะไม่จำกัด ซีซี

6.เป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยเท่านั้น

7.เป็นรถใหม่(ป้ายแดง,มือสองไม่ได้)

8.ห้ามโอนเปลี่ยนมือใน 5 ปี ยกเว้นกรณีรถถูกยึดเนื่องจากไม่ได้ผ่อนต่อ ไฟแนนสามารถเปลี่ยนมือได้

วิธีดำเนินการ

1. ผู้ซื้อรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ต้องยื่นคำขอคืนเงินกับกรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ พร้อมเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย

-หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนภายใน 5 ปี

-สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ซื้อ

-สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ในกรณีเช่าซื้อ)

2. กรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มีหนังสือถึงกรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัด เพื่อขอตรวจสอบการครอบครองรถยนต์คันแรก และแจ้งการสละสิทธิ์การโอนภายใน 5 ปีของผู้ซื้อ

3. กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดตรวจสอบและบันทึก “ห้ามโอนภายใน 5 ปี” ลงในคอมพิวเตอร์และในสมุดคู่มือการจดทะเบียน

4. กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดส่งหนังสือรับรองการครอบครอง รถยนต์คันแรก และสำเนาคู่มือการจดทะเบียนที่บันทึก “ห้ามโอนภายใน 5 ปี” ให้กรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่

5. กรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และสั่งจ่ายเช็คให้แก่ผู้ซื้อเมื่อครอบครองครบ 1 ปี โดยจ่ายเป็นเช็คให้ในครั้งเดียว

กรณีรถถูกยึดเนื่องจากไม่สามารถผ่อนชำระต่อได้

ปลดล็อคเงื่อนไข ห้ามโอนภายใน 5 ปี กรณีผู้ซื้อรถ(ผ่อน)ผิดนัดไม่สามารถผ่อนชำระต่อได้ ไฟแนนซ์ก็สามารถยื่นเรื่องให้กรมสรรพสามิตตรวจสอบ ว่าเป็นจริง เป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่ ถ้าพิสูจน์ได้ว่าผู้ซื้อรถผิดนัดไม่ผ่อนชำระต่อจริง ก็จะแก้เงื่อนไขกรณีห้ามโอนภายใน 5 ปี ให้สามารถนำรถไปขายทอดตลาดได้

และจะเรียกเงินภาษีจากผู้ที่ซื้อรถไปแล้วแต่ไม่สามารถผ่อนต่อได้ คืนกลับให้กรมสรรพสามิตเท่ากับจำนวนที่ได้รับไป (ผู้ซื้อรถไปแล้วแต่ไม่สามารถผ่อนต่อได้ จะต้องคืนเงินให้กรมสรรพสามิตเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับการคืนภาษีรถยนต์คันแรก)

credit :http://thaielectionnews.blogspot.com

โฆษณาโดย Google
Loading Facebook Comments ...